DAIKIN -- Комфорт през всички сезони

ПРИЛОЖНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ DAIKIN

     Към приложните климатични системи на ДАЙКИН спадат следните групи изделия:
- вентилаторни конвектори (фанкойли)
- покривни централи (руфтоп)
- водоохлаждащи агрегати (чилъри)



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ


     Вентилаторните конвектори (фанкойли) са изделия, които служат за охлаждане и отопление на помещенията, като се захранват с течен студо- или топлоносител – обикновено вода или вода с примеси против замръзване.
     Основно се делят на такива за двутръбни системи (системи, в които в даден момент се подава или студоносител или топлоносител) и за четиритръбни системи (системи, в които в даден момент по две от тръбите се подава студоносител, а по другите две – топлоносител).
     Вентилаторните конвектори, според начина на монтаж биват следните видове:
- За висок стенен монтаж – FWT
- Четирипътна касета – FWF, FWC
- За открит подов монтаж – FWV
- За нисък стенен/открит подтаванен монтаж – FWL
- За скрит подов/скрит таванен монтаж – FWM
- За скрит в таван (канален) монтаж – FWD, FWB-A, FWB-J

СЕРИЯ ЗА ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ FWT

 

СЕРИЯ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА FWF

 


СЕРИЯ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА FWC

 СЕРИЯ ЗА ОТКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ FWV

СЕРИЯ ЗА НИСЪК СТЕНЕН / ОТКРИТ ПОДТАВАНЕН МОНТАЖ FWL

   

 СЕРИЯ ЗА СКРИТ ПОДОВ / СКРИТ ТАВАНЕН МОНТАЖ FWM

   

СЕРИЯ ЗА СКРИТ В ТАВАН (КАНАЛЕН) МОНТАЖ FWD

СЕРИЯ ЗА СКРИТ В ТАВАН (КАНАЛЕН) МОНТАЖ   FWB A

СЕРИЯ ЗА СКРИТ В ТАВАН (КАНАЛЕН) МОНТАЖ  FWB-J

 

ПОКРИВНИ ЦЕНТРАЛИ (РУФТОП)


    Покривната централа (или руфтоп) е климатизатор тип моноблок, който обикновено се монтира на покрив, подвързва се директно към смукателна и нагнетателна въздуховодна мрежа за климатизиране на едно помещение голям обем – например бензиностанции, хипермаркети, спортни зали и т. н.

СЕРИЯ UATYP

 

 

ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ


    Водоохлаждащите агрегати са климатизатори, които служат за охлаждане/загряване на течност – обикновено вода или вода с примеси против замръзване, по рядко други флуиди.
    Най-широко се ползват в централни климатични системи, при което охладената/затоплена течност се подава към вентилаторни конвектори и/или към топлообменници на климакамери. Намират също приложение за технологично охлаждане на течности в производството.
    Основно се делят на такива, които са само за охлаждане или термопомпени.
    Според начина на охлаждане на кондензатора са с въздушно или водно охлаждане.
Водоохлаждащите агрегати с въздушно охлаждане, според вида на вентилаторите на кондензатора – аксиални или центробежни, биват за открит монтаж, или за монтаж в помещение.
    Конструктивно могат да бъдат оформени като моноблок или с изнесен кондензатор (сплит система).

 

МИНИ СЕРИЯ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ EVAQ ACV, EVAQ ACW
МИНИ СЕРИЯ ТЕРМОПОМПЕНИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ EVYQ ACV, EVYQ ACW

 


СЕРИЯ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ EUVAC FZW

МИНИ СЕРИЯ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ EVAQ ACV, EVAQ ACW
МИНИ СЕРИЯ ТЕРМОПОМПЕНИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ EVYQ ACV, EVYQ ACW

СЕРИЯ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ EUVAC FZW


СЕРИЯ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ EUWA* KAZW
СЕРИЯ ТЕРМОПОМПЕНИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ EUWY* KAZW
ВЕРСИЯ N – САМО АГРЕГАТ
ВЕРСИЯ P – АГРЕГАТ С ПОМПА И РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД
ВЕРСИЯ B – АГРЕГАТ С ПОМПА, РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД И БУФЕРЕН СЪД

 СЕРИЯ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ EWAQ DAYN
СЕРИЯ ТЕРМОПОМПЕНИ АГРЕГАТИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ EWYQ DAYN

 

 СЕРИЯ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ EWWP KAW1M

 

 

 

 

 
2009 Airclima Ltd.
Уеб дизайн и оптимизация от GlideDesign - уеб дизайн, изработка на сайт, web site, web design