DAIKIN -- Комфорт през всички сезони

ЦЕНТРАЛНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ DAIKIN С ПРОМЕНЛИВ ДЕБИТ НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ - VRV СИСТЕМИ 

DAIKIN е първия производител, който разработва революционната технология на централните климатични системи на директно изпарение на хладилен агент с търговското наименование VRV (Variable Refrigerant Volume – променлив дебит на хладилен агент) през 1982 година и оттогава е неизменно лидер на пазара на тези системи. Развитието на VRV технологията води до създаването на трето поколение от термопомпените машини с въздушно охлаждане (VRV III), VRV системи с водно охлаждане (VRV W III), системи за студени региони, системи с регенериране на топлината (heat recovery).

Предимствата на VRV системите са:
- висока енергийна ефективност, дължаща се на инверторното управление, индивидуалния контрол на температурата във всяко помещение и малката инерционност на системите на директно изпарение.
- относително малка допълнителна инвестиция за организиране на BMS с контрол на параметрите на всяко едно вътрешно и външно тяло.
- възможност за индивидуално дялово разпределение на разходите за климатизация.
VRV системите позволяват свързване на максимално 64 вътрешни тела към едно външно тяло.
Голямото разнообразие от видове вътрешни тела позволява за всеки един обект да се подбере оптималния вариант за климатизация според особеностите на помещенията и възможността за монтаж.

Вътрешни тела за VRV системите са следните видове:
- За висок стенен монтаж – FXAQ-M
- Кръгова касета – FXFQ-P
- Четирипътна касета – FXZQ-M
- Еднопътна (ъглова) касета – FXKQ-M
- Двупътна касета – FXCQ-M
- Четирипътна касета за открит подтаванен монтаж – FXUQ-M
- За подтаванен монтаж – FXHQ-M
- За открит подов монтаж – FXLQ-M
- За скрит подов монтаж – FXNQ-M
- За скрит в таван (канален) монтаж – FXSQ-P, FXDQ-P/M и FXMQ-M/P

Външните тела са следните серии:
- Въздушноохлаждаеми термопомпени мини VRV III-S – RXYSQ-P
- Въздушноохлаждаеми термопомпени VRV III Heat pump – RXYQ-P
- Въздушноохлаждаеми термопомпени за студени региони VRV III-C – RTSYQ-P
- Въздушноохлаждаеми с регенериране на топлината VRV III Heat recovery – REYQ-P
- Водноохлаждаеми термопомпени VRV WIII – RWEYQ-P

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА VRV

СЕРИЯ ЗА ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ FXAQ P

СЕРИЯ КРЪГОВА КАСЕТА FXFQ P

СЕРИЯ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА FXZQ M

СЕРИЯ ЕДНОПЪТНА (ЪГЛОВА) КАСЕТА FXKQ M

СЕРИЯ ДВУПЪТНА КАСЕТА FXCQ M

СЕРИЯ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА ЗА ОТКРИТ ПОДТАВАНЕН МОНТАЖ FXUQ M

СЕРИЯ ЗА ОТКРИТ ПОДТАВАНЕН МОНТАЖ FXHQ MСЕРИЯ ЗА ОТКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ FXLQ P

СЕРИЯ ЗА СКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ FXNQ M

СЕРИЯ ЗА СКРИТ МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН FXSQ P

СЕРИЯ ЗА СКРИТ МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН FXDQ P/N

СЕРИЯ ЗА СКРИТ МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН FXMQ P

СЕРИЯ ЗА СКРИТ МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН FXMQ M

ВЪНШНИ ТЕЛА VRV

СЕРИЯ ВЪНШНИ ТЕЛА ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАЕМИ ТЕРМОПОМПЕНИ МИНИ VRV III –S RXYSQ P

СЕРИЯ ВЪНШНИ ТЕЛА ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАЕМИ ТЕРМОПОМПЕНИ VRV III HEAT PUMP RXYQ P

САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕЛА

  

СЪСТАВНИ ТЕЛА

  

СЕРИЯ ВЪНШНИ ТЕЛА ВЪЗДУШНООХЛАЖДАЕМИ ТЕРМОПОМПЕНИ ЗА СТУДЕНИ РЕГИОНИ VRV III-C RTSYQ P

СЕРИЯ ВЪНШНИ ТЕЛА ВЪЗДУШНООХЛАЖДАЕМИ С РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ТОПЛИНАТА VRV III HEAT RECOVERY REYQ P

СЪСТАВНИ ТЕЛА

СЕРИЯ ВЪНШНИ ТЕЛА ВОДНООХЛАЖДАЕМИ ТЕРМОПОМПЕНИ VRV WIII  RWEYQ P

 
2009 Airclima Ltd.
Уеб дизайн и оптимизация от GlideDesign - уеб дизайн, изработка на сайт, web site, web design