ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА МОНТАЖ, СЕРВИЗ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА БИТОВИ КЛИМАТИЗАТОРИ

СПЛИТ СИСТЕМА В СИЛА ОТ 1.10.2021 Г.

 

УСЛУГА Мярка Количество Единична цена, лева с ДДС
Монтаж на климатизатор сплит система клас 20~35 с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 280
Монтаж на климатизатор сплит система клас 42~60 с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 310
Монтаж на климатизатор сплит система клас 71 и серия URURU SARARA с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 340
Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване за климатизатор клас 20~35 бр. 1 200
Монтаж на климатизатор сплит система клас 20~35 при предварително инсталирани тръби бр. 1 180
Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване за климатизатор клас 42~60 бр. 1 220
Монтаж на климатизатор сплит система клас 42~60 при предварително инсталирани тръби бр. 1 190
Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване за климатизатор клас 71 и серия URURU SARARA бр. 1 240
Монтаж на климатизатор сплит система клас 71 и серия URURU SARARA при предварително инсталирани тръби бр. 1 200
Демонтаж на климатизатор сплит система бр. 1 120
Превантивна техническа поддръжка на 1 бр. климатизатор сплит система бр. 1 100
Превантивна техническа поддръжка на 2 бр. климатизатори сплит система на един адрес бр. 1 160
Превантивна техническа поддръжка на 3 бр. климатизатори сплит система на един адрес бр. 1 200
Посещение на сервизен екип за диагностика на повреда с престой до 2 часа
За всеки следващ час

бр.

ч.

1

1

150

40

Монтаж на вътрешно тяло на климатизатор сплит система клас 20~35 бр. 1 140
Монтаж на вътрешно тяло на климатизатор сплит система клас 42~71 бр. 1 150
Монтаж на мулти сплит външно тяло с два порта бр. 1 280
Монтаж на мулти сплит външно тяло с три порта бр. 1 320
Монтаж на мулти сплит външно тяло с четири порта бр. 1 350
Монтаж на мулти сплит външно тяло с пет порта бр. 1 370
Прокопаване на канал в тухла м. 1 30
Прокопаване на канал в бетон – стена или под м. 1 40
Тръбен път за климатизатори клас 20~35 м. 1 36
Тръбен път за климатизатори клас 42~60 м. 1 38
Тръбен път за климатизатор клас 71 м. 1 40
Ползване на скеле (с височина до 4 м.) при монтажа бр. 1 100
Допълнителна дренажна линия м. 1 8
Допълнителен захранващ кабел м. 1 7
Декоративни пластмасови канали м. 1 14
Транспорт за монтаж извън София – калкулират се километрите в двете посоки лв./км. 1 1
Командировъчни на екип от двама човека за монтаж извън София лв/ден 1 40
Нощувка за монтаж извън София лв/ден 1 80
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В случай, че при монтажа се наложи ползване на подемна техника или алпинисти, клиентът
заплаща разхода по фактура на фирмата, извършила съответната услуга
2. В случай на необходимост да се ползва подемна техника или алпинисти за извършване на
сервиз по време на гаранционния срок, клиентът заплаща разхода по фактура на фирмата,
извършила съответната услуга
3. При извършване на монтаж, ЕЪРКЛИМА ЕООД не поема ангажимент за извършване на
дейности, които застрашават живота или здравето на монтажниците.
4. От цените за монтажни дейности ЕЪРКЛИМА ЕООД не прави отстъпки.