ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА МОНТАЖ НА БИТОВИ КЛИМАТИЗАТОРИ

СПЛИТ СИСТЕМА В СИЛА ОТ 1.4.2019 Г.

УСЛУГА Мярка Количество Единична цена, лева с ДДС
Монтаж на климатизатор сплит система клас 20~35 с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 260
Монтаж на климатизатор сплит система клас 42~60 с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 280
Монтаж на климатизатор сплит система клас 71 с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 300
Монтаж на климатизатор сплит система модел URURU SARARA с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 300
Монтаж на вътрешно тяло на климатизатор сплит система клас 20~35 бр. 1 120
Монтаж на вътрешно тяло на климатизатор сплит система клас 42~71 бр. 1 130
Монтаж на мулти сплит външно тяло с два порта бр. 1 230
Монтаж на мулти сплит външно тяло с три порта бр. 1 270
Монтаж на мулти сплит външно тяло с четири порта бр. 1 310
Монтаж на мулти сплит външно тяло с пет порта бр. 1 350
Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване – допълнително към цената на монтажа бр. 1 100
Прокопаване на канал в тухла м. 1 25
Прокопаване на канал в бетон – стена или под м. 1 35
Тръбен път за климатизатори клас 20~35 м. 1 32
Тръбен път за климатизатори клас 42~60 м. 1 35
Тръбен път за климатизатор клас 71 м. 1 38
Ползване на скеле (с височина до 4 м.) при монтажа бр. 1 80
Допълнителна дренажна линия м. 1 6
Допълнителен захранващ кабел м. 1 7
Декоративни пластмасови канали м. 1 14
Транспорт за монтаж извън София – калкулират се километрите в двете посоки лв./км. 1 0,96
Командировъчни на екип от двама човека за монтаж извън София лв/ден 1 40
Нощувка за монтаж извън София лв/ден 1 80
Превантивна техническа поддръжка на 1 бр. климатизатор сплит система бр. 1 75
Превантивна техническа поддръжка на 2 бр. климатизатори сплит система на един адрес бр. 1 120
Превантивна техническа поддръжка на 3 бр. климатизатори сплит система на един адрес бр. 1 150
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В случай, че при монтажа се наложи ползване на подемна техника или алпинисти, клиентът
заплаща разхода по фактура на фирмата, извършила съответната услуга
2. В случай на необходимост да се ползва подемна техника или алпинисти за извършване на
сервиз по време на гаранционния срок, клиентът заплаща разхода по фактура на фирмата,
извършила съответната услуга
3. При извършване на монтаж, ЕЪРКЛИМА ЕООД не поема ангажимент за извършване на
дейности, които застрашават живота или здравето на монтажниците.
4. От цените за монтажни дейности ЕЪРКЛИМА ЕООД не прави отстъпки.