ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА МОНТАЖ, СЕРВИЗ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА БИТОВИ КЛИМАТИЗАТОРИ

СПЛИТ СИСТЕМА В СИЛА ОТ 18.3.2024 Г.

 

УСЛУГА Мярка Количество Единична цена, лева с ДДС
Монтаж на климатизатор сплит система клас 20~35 с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 420
Монтаж на климатизатор сплит система клас 42~60 с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 450
Монтаж на климатизатор сплит система клас 71 и серия URURU SARARA с тръбен път между телата до 3 м. бр. 1 480
Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване и без монтаж на конзоли за външното тяло за климатизатор клас 20~35 бр. 1 250
Монтаж на климатизатор сплит система клас 20~35 включително конзоли за външното тяло при предварително инсталирани тръби бр. 1 270
Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване и без монтаж на конзоли за външното тяло за климатизатор клас 42~60 бр. 1 270
Монтаж на климатизатор сплит система клас 42~60 включително конзоли за външното тяло при предварително инсталирани тръби бр. 1 280
Предварителен монтаж на тръбен сноп до 3 м. л. без вкопаване и без монтаж на конзоли за външното тяло за климатизатор клас 71 и серия URURU SARARA бр. 1 290
Монтаж на климатизатор сплит система клас 71 и серия URURU SARARA включително конзоли за външното тяло при предварително инсталирани тръби бр. 1 300
Демонтаж на климатизатор сплит система бр. 1 100
Превантивна техническа поддръжка на 1 бр. климатизатор сплит система бр. 1 150
Превантивна техническа поддръжка на 2 бр. климатизатори сплит система на един адрес бр. 1 240
Превантивна техническа поддръжка на 3 бр. климатизатори сплит система на един адрес бр. 1 300
Посещение на сервизен екип за диагностика на повреда на битов климатизатор с престой до 2 часа
За всеки следващ час
бр.

ч.

1

1

200

70

Монтаж на вътрешно тяло на климатизатор сплит система клас 20~35 бр. 1 180
Монтаж на вътрешно тяло на климатизатор сплит система клас 42~71 бр. 1 200
Монтаж на мулти сплит външно тяло с два порта бр. 1 350
Монтаж на мулти сплит външно тяло с три порта бр. 1 400
Монтаж на мулти сплит външно тяло с четири порта бр. 1 430
Монтаж на мулти сплит външно тяло с пет порта бр. 1 450
Прокопаване на канал в тухла или изолация м. 1 40
Прокопаване на канал в бетон – стена или под м. 1 55
Допълнителен тръбен път за климатизатори клас 20~35 м. 1 55
Допълнителен тръбен път за климатизатори клас 42~60 м. 1 60
Допълнителен тръбен път за климатизатор клас 71 м. 1 62
Комплект антивибрационни тампони за външно тяло бр. 1 40
Вана за конденз от външно тяло с дренажна тръба до 2 м. л. бр. 1 150
Вана с подгряване за конденз от външно тяло с дренажна тръба до 2 м. л. бр. 1 216
Допълнителна дренажна тръба м. 1 15
Допълнителен захранващ кабел м. 1 8
Декоративен пластмасов канал м. 1 20
Ползване на скеле (с височина до 4 м.) при монтажа бр. 1 150
Монтаж на висок етаж в жилище без асансьор, за етаж бр. 1 20
Транспорт за монтаж извън София – калкулират се километрите в двете посоки лв./км. 1 1,80
Командировъчни на екип от двама човека за монтаж извън София лв/ден 1 100
Нощувка за монтаж извън София лв/ден 1 150

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. В случай, че при монтажа се наложи ползване на подемна техника или алпинисти, клиентът заплаща разхода по фактура на фирмата, извършила съответната услуга.

2. В случай на необходимост да се ползва подемна техника или алпинисти за извършване на сервиз по време на гаранционния срок, клиентът заплаща разхода по фактура на фирмата, извършила съответната услуга.

3. При извършване на монтаж, сервиз или поддръжка ЕЪРКЛИМА ЕООД не поема ангажимент за извършване на  дейности, които застрашават живота или здравето на монтажниците.

4. От цените за монтажни дейности ЕЪРКЛИМА ЕООД не прави отстъпки.

5. ЕЪРКЛИМА ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.